GEOTOP CADING CONSULT SRL

Cadastru Caracal&jud. Olt

Cadastru Apartamente

 • Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor,etc.) - in doua copii din care una legalizata
 • Certificat Fiscal, cu specificatia pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara - in original
 • Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - in doua copii (xerox)
 • Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa dosarul de cadastru si intabulare – pusa la dispozitie de Geotop Cading Consult
 • Cerere de inscriere in Cartea Funciara - pusa la dispozitie de Geotop Cading Consult
 • Certificat de nomenclatura stradala
 • Extras Carte Funciara Colectiva (Carte Funciara bloc)
 • Daca este cazul

 • Contract de imprumut - original sau copie legalizata
 • Adeverinta de achitare integrala - copie simpla
 • Declaratie notariala - daca actul de proprietate nu a fost transcris

Cadastru Apartamente
Cadastru Terenuri

Cadastru Terenuri

 • Actele de proprietate ale imobilului (Titlu de Proprietate, Contract de Vanzare-Cumparare, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor,etc.) - in doua copii din care una legalizata
 • Certificat Fiscal, cu specificatia pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara - in original
 • Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - in doua copii (xerox)
 • Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa dosarul de cadastru si intabulare – pusa la dispozitie de Geotop Cading Consult
 • Cerere de inscriere in Cartea Funciara - pusa la dispozitie de Geotop Cading Consult
 • Pentru terenurile intravilane, Certificat Nomenclatura Stradala

Cadastru Constructii

 • Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor,etc.) - in doua copii din care una legalizata
 • Certificat Fiscal, cu specificatia pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara - in original
 • Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - in doua copii (xerox)
 • Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa dosarul de cadastru si intabulare – pusa la dispozitie de Geotop Cading Consult
 • Cerere de inregistrare in Cartea Funciara - pusa la dispozitie de Geotop Cading Consult
 • Autorizatie de construire - original sau copie legalizata
 • Proces verbal de receptie a lucrarilor - original sau copie legalizata
 • Certificat de Urbanism
 • Certificat de Edificare a constructiei (de la Primaria localitatii de care apartineti, pentru constructiile realizate dupa anul 2000)

Cadastru Constructii

CERTIFICATELE PRIVIND PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRILOR

 • La data de 19 iulie 2013 a intrat in vigoare Legea nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.
 • Potrivit dispozitiilor art. 20 alin. (2) din actul normativ modificat, republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 451 din 23.07.2013: Procesul verbal incheiat cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor si neinsotit de copia de pe certificat este nul de drept.
 • Avand in vedere principiile aplicarii legii civile in timp, prevederile mai sus citate sunt aplicabile pentru procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor incheiate ulterior datei de 19.07.2013, indiferent cand a fost emisa autorizatia de construire. Detalii aici

Cereti oferta pentru proiectul dumneavoastra!

0742 046 286

GEOTOP CADING CONSULT

Autorizatie clasa III, seria RO-B-J nr.0169

Servicii de cadastru

 • Lucrari pentru inregistrarea sistematica in Cadastru si Cartea Funciara
 • Lucrari de cadastru si intabulare pentru orice tip de imobil (apartamente, case, vile, terenuri intravilane/extravilane)
 • Actualizat/rectificari de cadastru - modificarea limitei de proprietate, modificarea suprafetei imobilului
 • Intabulare constructii noi - inscriere constructie noua in Cartea Funciara
 • Dezmembrari si alipiri de terenuri intravilane/extravilane
 • Apartamentare - dezmembrari de blocuri pe apartamente, boxe, garaje si parti comune indivize
 • Documentatii pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate in intravilan si extravilan
 • Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii Certificatului de Urbanism, a Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC) sau obtinerii numarului postal
 • Relevee constructii civile si industriale
 • Consultanta de specialitate in domeniu, gratuit pentru lucrarile comandate.

Lucrari Topografice

 • Planuri de situatie si amplasament
 • Planuri de situatie si topografice in vederea obtinerii PAC/PUD/PUZ/PUG sau a Certificatului de Urbanism
 • Intocmire planuri analogice (hartie) si digitale (formate:dwg, dxf etc)
 • Intocmirea modelului analogic si digital 3D, incluzand curbe de nivel
 • Profile longitudinale si transversale
 • Planuri de amplasament pentru lucrari de constructie sau inginerie civila
 • Ridicari topografice necesare proiectelor de infrastructura (drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie etc)
 • Trasarea axelor constructiilor si punctelor caracteristice ale constructiilor
 • Transmiterea cotelor in groapa de fundare, precum si la nivelurile superioare ale constructiilor
 • Determinari coordonate puncte prin metode GPD, utilizand tehnologia NTRIP a serviciului ROMPOS-RTK

Cum se procedeaza?

Foarte simplu

Contact Cadastru Caracal

Prima discutie

Fie in mod direct, prin telefon sau email, avem prima discutie.

Acte necesare intocmire Cadastru Corabia

Acte necesare

In functie de lucrare va facem cunoscut actele de care avem nevoie.

Masuratori Cadastratele Bals

Masuratori

Ne deplasam la adresa imobilului si facem masuratorile necesare.

Lucrari Cadastru Olt

Prelucrare

Masuratorile sunt introduce in calculator si se incepe lucrarea digitala.

Documentatie Cadastru Caracal

Depunere

Depunem documentatia la agentia OCPI a judetului de care apartineti.

Eliberare Carte Funciara Cadastru Olt

Eliberare

Se elibereaza documentatia cadastrala insotita de cartea funciara.

Cereti oferta pentru proiectul dumneavoastra!

Contact